Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

You are here

Wyniki egzaminu przedterminowego z PZS z 14 stycznia 2018 r.

dr Tomasz Bakalarz - 14 January, 2018 - 16:56

Osoby, którze przystąpiły do egzaminu przedterminowego w dniu 14 stycznia 2018 r. otrzymały następujące oceny:

254976    3,5
267060    3,5
269304    3,5
253848    3
254296    3
254441    3

Tomasz Bakalarz