Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

You are here

Prawo administracyjne (egzamin) - SSA3

dr hab. Piotr Lisowski prof. UWr - 29 January, 2018 - 06:08

      W związku ze zbliżającym się terminem podstawowym egzaminu z Prawa administracyjnego dla SSA3 przypominamy, że egzamin przeprowadzany będzie w formie ustnej (zestawy egzaminacyjne obejmują 3 pytania/zagadnienia z listy ogłoszonej na początku semestru letniego 2016/2017). Zapraszamy z wiedzą, umiejętnościami i dokumentem pozwalającym na potwierdzenie tożsamości - w terminach wynikających z harmonogramu sesji.
      Egzamin przeprowadzają:
- dr hab. Piotr Lisowski prof. nadzw. UWr (p. 420A);
- dr Rafał Mikowski (p. 521A).

      W dniu 1 lutego 2018 r. (czwartek) egzamin zaplanowano między godziną 9.00 a 14.00:
      - gr. 1 ćwiczeniowa
       oraz WSZYSCY  studenci, którzy nie zdali tego egzaminu w poprzednich latach akademickich, o nazwiskach zaczynających się na litery od M do Ż -
       dr Rafał Mikowski;

     - gr. 2 ćwiczeniowa
       oraz WSZYSCY  studenci, którzy nie zdali tego egzaminu w poprzednich latach akademickich, o nazwiskach zaczynających się na litery od A do Ł -
       dr hab. Piotr Lisowski prof. nadzw. UWr.
      
       Pozostałe egzaminy zaplanowane w tym przypadku w terminie podstawowym (tj. w dniach: 2, 5, 6 i 7 lutego br.) zostaną przeprowadzone w godzianch od 9.00 do 12.00, przy czym:
     - dr Rafał Mikowski będzie prowadził egzamin dla studentów z nieparzystych grup ćwiczeniowych (tj.: 3, 5, 7 i 9);
     - dr hab. Piotr Lisowski prof. nadzw. UWr - z grup parzystych (tj.: 4, 6, 8 i 10).
     
      Szczegółowe informacje związane z organizacją tego egzaminu w terminie poprawkowym - podamy ze stosownym wyprzedzeniem.

                dr hab. Piotr Lisowski prof. nadzw. UWr                                                                                                    dr Rafał Mikowski