Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

You are here

Konsultacje USOS 19/02/2018 (PSP prawo handlowe)

dr Krzysztof Kułak - 17 February, 2018 - 10:34

Szanowni Państwo,

Informuję, że konsultacje wyznaczone na przeglądanie prac z II terminu (17/02/2018) egzaminu z prawa handlowego na Polskim systemie prawnym oraz na zgłaszanie ewentualnych zastrzeżeń do ocen wprowadzonych do USOS odbędą się w poniedziałek 19/02/2018, godz. 10.15-11.15, pok. 111A.

Z wyrazami szacunku
Krzysztof Kułak