Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

You are here

Primary tabs

dr Krzysztof Kułak

Kontakt: 

pokój 111, budynek A 

Zakład Prawa Gospodarczego i Handlowego

Instytut Prawa Cywilnego

Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii

ul. Uniwersytecka 22/26, 50-145 Wrocław

Phone:
+48 71 375 27 23
Email:
krzysztof.kulak [at] uwr.edu.pl
Consulting hours: 

Konsultacje w semestrze letnim 2022/23:
1) dla studentów studiów stacjonarnych:
- czwartek, godz. 11.20-13.20 (konsultacje stacjonarne, WPAE, bud. A, pok. 111),
- piątek, godz. 11.00-12.00 (konsultacje on-line - MS Teams; proszę o wcześniejsze, mailowe zapowiedzenie się na termin).
2) dla studentów studiów niestacjonarnych:
- 18/03/2023 - godz. 10.20-11.20 - konsultacje stacjonarne,
- 16/04/2023 - godz. 11.20-12.20 - konsultacje stacjonarne,
- 29/04/2023 - godz. 13.15-14.15 - konsultacje stacjonarne,
- 21/05/2023 - godz. 9.00-10.00 - konsultacje on-line - MS Teams (proszę o wcześniejsze, mailowe zapowiedzenie się na termin),
- 18/06/2023 - godz. 11.20-12.20 - konsultacje stacjonarne.

Research career: 

Wcześniejsze publikacje:

  1. K. Kułak, Udział kapitałowy jako przedmiot majątku wspólnego małżonków – uwagi de lege ferenda, Rejent 2008/7-8;
  2. K. Kułak, Termin przedawnienia roszczeń spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych, Rejent 2010/11;
  3. K. Kułak, Pełnomocnictwo handlowe – uwagi na tle projektu księgi pierwszej kodeksu cywilnego [w:] J. Frąckowiak (red.), Instytucje prawa handlowego w projekcie kodeksu cywilnego, Przegląd Prawa i Administracji LXXXIV, Wrocław 2011;
  4. K. Kułak, M. Podleś, P. M. Wiórek, Pojęcie przedsiębiorcy i kupca w prawie niemieckim i francuskim na tle pojęcia przedsiębiorcy w projekcie kodeksu cywilnego [w:] J. Frąckowiak (red.), Instytucje prawa handlowego w projekcie kodeksu cywilnego, Przegląd Prawa i Administracji LXXXIV, Wrocław 2011 (współautorstwo);
  5. K. Kułak, Francuskie "bezkapitałowe" spółki kapitałowe – uwagi na tle projektu reformy struktury majątkowej spółki z o.o., Przegląd Prawa Handlowego 2011/10;
  6. K. Kułak, Nabycie udziału kapitałowego ze środków pochodzących z majątku wspólnego małżonków w orzecznictwie Sądu Najwyższego [w:] J. Frąckowiak (red.), Kodeks spółek handlowych po dziesięciu latach, Przegląd Prawa i Administracji, Wrocław 2013.