Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

You are here

Wyniki kartkówki z 23 marca 2018 roku - finanse publiczne i prawo finansowe

mgr Mateusz Lewandowski - 14 April, 2018 - 12:22

Liczba punktów niezbędnych do zaliczenia - 5.
Poprawa odbędzie się 20 kwietnia 2018 roku po zajęciach.
 

Indeks Punkty
289012 10
292468 10
290467 10
275801 10
289249 9
291689 9
291095 9
293220 9
282045 9
291558 9
288692 8
290975 7
292767 7
291113 6
292677 6
292823 6
289783 4
290228 4
292703 4
290237 2
291242  
288574  
271302  
291734  
271713  
281435  
263898