Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

You are here

Prawo własności intelektualnej (zaoczne prawo) - egzamin czerwiec 2018.

dr Monika Drela - 8 May, 2018 - 21:36

Prawo własności intelektualnej IV rok NSP
23-PR-ZM-S7-PWI*

Egzamin z Prawa własności intelektualnej w przedterminie odbędzie się w dniu 17 czerwa 2018 r. sala 3 D,  godz. 13.00 -- 14.30

Egzamin odbędzie się w formie dwóch pytań opisowych, pytania na egzamin zawiera załączony plik.

Wyniki egzaminu przedterminowego zostaną wpisane do USOS w poniedziałek 11 czerwca 2018 r., prace egzaminacyjne będą udostępniane do wglądu ich autorom w poniedziałek 11 czerwca oraz w środę 13 czerwca w godzinach konsultacji.