Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

You are here

Gr 3 ZSP - Klinika prawa-sekcje - wyniki kolokwium

dr Monika Tenenbaum-Kulig - 5 December, 2019 - 21:35

Szanowni Państwo,

Oceny z kolokwium są następujące:
255162 - 4,5
27995 - =3
255068 - 3
286715 - 3
222575 - 4,5
272740 - 3,5
256166 - -5
279188 - 4,5
283720 - 4,5
285780 - 3,5
2286682 - 3
283597 - 4
286731 - 2
28348 - 2

Monika Tenenbaum-Kulig