Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

You are here

Konsultacje 5.12 - Propozycje oceny końcowych

dr Mateusz Szymura - 7 December, 2019 - 14:27

Szanowne Panie,

poniżej przedstawiam propozycje ocen końcowych z Symulacji rozpraw ( uwzględniających oceny za akty oskarżenia oraz aktywność na zajęciach), w związku z wygłoszonymi na konsultacjach mowami końcowymi:
 

285972    4,5
279227    5
281649    5
281396    5
281175    5
279122    5

Gratuluje!

M. Szymura