Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

You are here

Primary tabs

dr Mateusz Szymura

Kontakt: 

room 404, budynek B, ul. Kuźnicza 46/47.

Phone:
71 375 27 29
Email:
mateusz.szymura [at] uwr.edu.pl
Consulting hours: 

Office hours

Spring semester 2022/2023

Office hours from 22/02/2023 to 19/04/2023  will be held on-site Wednesdays 8:45 am to 10:45 am.

From 20/04/2023 to end of semester they will be  separated into on-site (Wednesdays 8:45 am to 9:45 am) and online (Thursdays 8:00 am to 9:00 am).

Due to scheduling issues office hours in weeks 13-17th March and 20-24th March will be held as in second part of April and May:

15th March (Wednseday) - on-site 8:45-9:45 am
16th March (Thursday) - online 8:00-9:00 am
22th March (Wednesday) - on-site 8:45-9:45 am
23th March (Wednesday) - online 8:00-9:45 am

Konsultacje dla studentów zaocznych:
Sobota, 11 marca 2023, 11:15-12:15 (stacjonarnie)
Sobota, 25 marca 2023, 11:15-12:15 (stacjonarnie)
Sobota, 15 kwietnia 2023,10:00 - 11:00 (stacjonarnie)
Sobota, 13 maja 2023, 8:00 - 9:00 (online)
Sobota, 10 czerwca 2023, 8:00-9:00 (online)

 

Research career: 

Studia magisterskie z wynikiem bardzo dobrym ukończył w czerwcu 2011 r.  obroną pracy magisterskiej Apelacja w rzymskim procesie kognicyjnym. Stopień doktora nauk prawnych uzyskał w październiku 2016 r. w wyniku obrony pracy doktorskiej Zlecenie i agencja w dziełach szkockich pisarzy instytucjonalnych.

Od października 2016 r. zatrudniony na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego początkowo jako asystent, a następnie jako adiunkt w Zakładzie Prawa Rzymskiego. Od listopada 2020 r. adiunkt w Zakładzie Powszechnej Historii Państwa i Prawa IHPiP WPAiE UWr. 

Zainteresowania naukowe koncentruje wokół recepcji praw rzymskiego oraz rozwoju hybrydowych systemów prawnych (mixed jurisdiction) w ujęciu historycznym, ze szczególnym uwzględnieniem szkockiego systemu prawa prywatnego. 

Członek Polskiego Towarzystwa Historii Prawa oraz  European Society for History of Law.

Działalność pozauczelniana:
Członek zarządu Fundacji Europejskiej Kultury Prawnej.
Adwokat.