Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

You are here

Prawo karne wykonawcze - zasady zaliczenia ćwiczeń

mgr Agata Hulak - 7 December, 2019 - 19:19

Szanowni Państwo,

w nawiązaniu do treści pierwszych zajęć zamieszczam do wglądu informacje dotyczące m.in.:

- harmonogramu i tematyki zajęć,
- warunków uzyskania zaliczenia,
- obecności na zajęciach.

Proszę o ponowne zapoznanie się z załączonymi materiałami.

Z wyrazami szacunku,

Agata Hulak