Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

You are here

Materiały dla studentów - wykłady dla II roku ZSP z przedmiotu Prawo Karne

dr hab. Piotr Góralski - 20 March, 2020 - 19:41

Szanowni Państwo,
z wiadomych powodów nie odbył się dotychczas wykład w dniu 7 marca b.r., a kolejne dwa wykłady powinny się odbyć w dniu jutrzejszym, tj. w dniu 21 marca.
Począwszy od dzisiaj będę zamieszczał pliki z tekstem wykładu w zakładce materiały dla studentów. Pierwszy z wykładów - dotyczący form stadialnych popełnienia przestępstwa już się tam znajduje, kolejne będą tam regularnie zamieszczane. Dodatkowo w materiałach umieściłem tez sylabus egzaminacyjny, znajdujący się dotychczas na stronie Katedry Prawa Karnego Materialnego.