Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

You are here

SNA(3)II (zaoczne) Podstawy Prawa Pracy - wykład z 29 marca 2020 r. - materiały pomocnicze do nauki własnej

dr Jacek Borowicz - 26 March, 2020 - 13:50

Udostepniono grupowo  i indywidualnie materiały do nauki własnej dla SNA(3)II (zaoczne) Podstawy Prawa Pracy - wykład z 29 marca 2020 r.