Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

You are here

Primary tabs

dr Jacek Borowicz

Pracownik naukowo-dydaktyczny

Kontakt: 

e-mail: jacek.borowiczatuwr.edu.pl

tel: 3752344

pokój 122, budynek A, ul. Uniwersytecka 22/26, 50-145 Wrocław

Phone:
3752344
Email:
jacek.borowicz [at] uwr.edu.pl
Consulting hours: 

Dyżur dr Jacka Borowicza
Konsultacje w semestrze zimowym roku akademickiego 2020/2021 odbęda się w poniedziałki 13.00 - 15.00, mozliwy kontakt online (MS Teams).
Zważywszy na panujące okoliczności osoby pragnące skorzytsać z konsultacj proszę o zgłaszanie się do mnie z wyprzedzeniem drogą mailową. Uzgodnimy najbardziej poręczna forme kontaktu czy to drogą mailową czy telefoniczną czy inną (zwłaszcza online). Zgłaszając się mailem proszę o wskazanie celu planowanej konsultacji.

 

 

 

Research career: 

Dr Jacek Borowicz – pracownik naukowo-dydaktyczny Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego, adiunkt w Instytucie Prawa Cywilnego  - Zakład Prawa Pracy. Specjalizuje się w prawie pracy, zagadnieniach prawnej regulacji wykonywania wolnych zawodów, prawnych i organizacyjnych zagadnieniach ochrony informacji ( min. tajemnic pracodawcy i przedsiębiorstwa, danych osobowych i informacji niejawnych). Autor szeregu artykułów naukowych dotyczących wyżej wymienionej problematyki publikowanych min. w takich czasopismach jak: Acta Universitatis Wratislaviensis seria Prawo, Monitor Prawa Pracy, Praca i Zabezpieczenie Społeczne, Rejent, Rzecznik Patentowy, a także opinii i artykułów z zakresu stosowania prawa pracy w samorządzie terytorialnym publikowanych w Nowych Zeszytach Samorządowych.