Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

You are here

egzamin przedterminowy z postępowania karnego

prof. dr hab. Jerzy Skorupka - 31 May, 2020 - 17:16

Szanowni Państwo
Uprzejmie informuję, że na prośbę studentów w dniu 12 czerwca br. (piątek) o godz. 10,00, zostanie przeprowadzony egzamin predterminowy z postępowania karnego. Egzamin odbędzie się na wolnym powietrzu, przy zachowaniu obowiązujących wymogów sanitarnych. Warunkiem przystąpienia do egzaminu jest uzyskanie oceny bardzo dobrej (5,0) z zaliczenia przedmiotu. Egzamin odbędzie się w tradycyjnej formie ustnej. Osoba zdająca egzamin losuje dwa pytania z listy pytań egzaminacyjnych, znajdujących się na stronie Katedry. Osoby zamierzające przystąpić do egzaminu obowiązane są wpisać się na listę. Do egzaminu przystąpią według kolejności zgłoszeń.
W tym celu zostało założone konto: egzaminkpk2020atgmail.com i na ten adres należy zgłosić udział w egzaminie podając numer indeksu, imię i nazwisko, rok studiów.  Osoba, która dokonała wpisu od razu otrzymuje automatyczne potwierdzenie zapisania się na egzamin. 
Życzę sukcesów i zdrowia
Prof. Jerzy Skorupka