Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

You are here

I SSA, Podstawy logiki praktycznej, gr. 3 i 4

dr Paweł Jabłoński - 20 June, 2020 - 12:19

Szanowni Państwo,
wprowadziłem do systemu USOS oceny końcowe z ćwiczeń z przedmiotu Podstawy logiki praktycznej. Bardzo proszę o sprawdzenie obecności i jakości wpisanego stopnia. Wszelkie braki, wątpliwości i zastrzeżenia zgłaszajcie Państwo mi drogą mailową, nie później jednak niż do 21 VI.
Pozdrawiając,
PJ