Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

You are here

SNP(W) egzamin z PA w formie testu

dr Rafał Mikowski - 21 June, 2020 - 00:03

Szanowni Państwo,
informuję, że egzamin z Prawa administracyjnego dla studentów SNP(W) - PIERWSZY TERMIN - odbędzie się  w formie testu.
Test zamknięty (4 odpowiedzi) jednokrotnego wyboru, nie więcej niż 50 pytań w czasie 60 minut (jeżeli 50 pytań). Pytania zostaną ułożone z uwzględnieniem opublikowanych na początku roku akademickiego Pytań/Zagadnień egzaminacyjnych oraz podstawowych materiałów źródłowych.
Egzamin odbędzie się, zgodnie z planem, w dniu 23 czerwca 2020 r. (wtorek) o godz. 15:00 za pośrednictwem platformy Forms. Kod/link do testu zostanie udostępniony w Zespole Teams oraz za pośrednictwem poczty USOSmail.

dr Rafał Mikowski