Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

You are here

Wpis ocen z egzaminu z Prawa rzeczowego i spadkowego z 24 czerwca 2020 r. do USOS; konsultacje USOS

Szanowni Państwo,
uprzejmie informuję, że właśnie zakończyłam wpisywanie do USOS ocen z przeprowadzonego 24 czerwca 2020 r. egzaminu z przedmiotu Prawo rzeczowe i spadkowe na III roku jednolitych magisterskich Stacjonarnych Studiów Prawa. Wszystkie osoby, które pisały ten egzamin, proszę o sprawdzenie, czy ocena w USOS im się pojawia - ewentualny brak oceny należy zgłaszać do mnie mailowo do poniedziałku 29 czerwca 2020 r. do godz. 15.00. Drogą mailową przesłałam także Państwu omówienie zadań egzaminacyjnych. Jeśli ktoś z piszących egzamin nie znajduje w ramach tego omówienia wyjaśnienia swoich wątpliwości, miałby jakieś pytania odnośnie do sposobu ocenienia jego pracy, można zadawać w tej kwestii pytania mailowo (z uczelnianych maili studenckich UWr) w poniedziałek 29 czerwca 2020 r. do godz. 15.00, będę na nie udzielać mailowo indywidualnych odpowiedzi (konsultacje USOS).
 
J. Kuźmicka-Sulikowska