Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

You are here

Zdalne konsultacje za pomocą środków porozumiewania się na odległość

dr Maciej Błażewski - 2 July, 2020 - 11:30

w dniu 03.07.2020 w godz. 10.00-11.00 odbędą się konsultacje za pomocą środków porozumiewania się na odległość.