Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

You are here

Klinika prawa-sekcje - gr 4 ZSP - konsultacje USOS

dr Monika Tenenbaum-Kulig - 9 January, 2021 - 09:32

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informuję, że oceny z przedmiotu Klinika prawa - sekcje zostały wprowadzone do USOS. Ewentualne uwagi bądź zastrzeżenia do ocen wpisanych do USOS proszę zgłaszać drogą mailową. Konsultacje USOS zostaną przeprowadzone drogą mailową dnia 12.01.2021 r. (wtorek) w godz. 8:45-9:45.

dr Monika Tenenbaum-Kulig