Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

You are here

Pan dr hab. Witold Srokosz, prof. UWr uzyskał grant NCN przyznał w ramach konkursu OPUS 20

Adam Kaczyński - 22 May, 2021 - 05:25
Pan dr hab. Witold Srokosz, prof. UWr uzyskał grant NCN przyznał w ramach konkursu OPUS 20 na kwotę 254 080 zł. Tytuł projektu badawczego: Technologia rozproszonego rejestru w finansowaniu długoterminowych i kapitałochłonnych inwestycji. 

Serdecznie gratulujemy Panu Profesorowi!

Więcej informacji dostępnych jest na stronie Uniwersytetu Wrocławskiego: https://uni.wroc.pl/az-26-grantow-ncn-dla-badaczy-i-badaczek-z-uwr/