Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

You are here

Lista osób zakwalifikowanych na stacjonarne studia II stopnia na kierunki ADMINISTRACJA i EKONOMIA na WPAiE UWr w roku akademickim 2021/2022

dr Monika Mościbrodzka - 20 September, 2021 - 10:37