Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

You are here

Informacja dotycząca organizacji wcześniejszej letniej sesji egzaminacyjnej dla studentów kończących studia na WPAE w roku Akademickim 2023/24

Adam Kaczyński - 7 December, 2021 - 14:04

Szanowni Państwo,
Uprzejmie informujemy, że wcześniejsza letnia sesja egzaminacyjna w roku Akademickim 2021/2022 na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych, na Wydziale Prawa Administracji i Ekonomii, dla kierunków:

prawo, jednolite magisterskie, studia stacjonarne - 5 rok;
prawo, jednolite magisterskie, studia niestacjonarne (wieczorowe) - 5 rok;
prawo, jednolite magisterskie, studia niestacjonarne (zaoczne) - 5 rok;
BB.A., I stopień, studnia stacjonarne - 3 rok;
CJ, I stopień, studnia stacjonarne - 3 rok;
LLM, II stopień, studia stacjonarne - 2 rok;
administracja, I stopień, studia stacjonarne - 3 rok;
administracja, II stopień, studia stacjonarne - 2 rok;
AIO, II stopień, studia stacjonarne - 2 rok;
administracja, I stopień, studia niestacjonarne - 3 rok;
administracja, II stopień, studia niestacjonarne - 2 rok;
ekonomia, I stopień, studia stacjonarne - 3 rok;
ekonomia, II stopień, studia stacjonarne - 2 rok;
MME, II stopień, studia stacjonarne - 2 rok;
ekonomia, I stopień, studia niestacjonarne - 3 rok;
ekonomia, II stopień, studia niestacjonarne - 2 rok;
kryminologia, I stopień, studia niestacjonarne - 3 rok.
kryminologia prawnicza, studia niestacjonarne - 2 rok

odbędzie się w terminach:
I termin - do połowy maja 2024r.
II termin - do końca maja 2024r.

Szczegółowe harmonogramy dotyczące wcześniejszej sesji egzaminacyjnej ukażą się na stronie internetowej Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii na przełomie marca i kwietnia 2024r