Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

You are here

Akcja „Śpiwór dla Lwowa”

Adam Kaczyński - 8 March, 2022 - 08:42

Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego dokłada swoją cegiełkę do uniwersyteckiej pomocy dla Ukrainy! Co roku WPAE pomaga dzieciom w Ukrainie, organizując zbiórkę książek w języku polskim (cały bus polskich książek wysyłany jest każdego roku do Ukrainy). Tym razem WPAE pomaga również w zbiórce rzeczy pierwszej potrzeby i organizuje akcję "Śpiwór dla Lwowa" - zbierano śpiwory, karimaty, koce, środki opatrunkowe, dezynfekcyjne, leki, wodę. To wszystko już w czwartek o 4 rano wyjedzie spod Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii ku polsko-ukraińskiej granicy, a stamtąd będzie dostarczone do Szpitala Chorób Płuc i Szkoły Wojsk Lądowych we Lwowie.

Jeśli chcielibyście dorzucić jeszcze coś do zbiórki WPAE - czekamy w budynku D do południa w środę - dary można zostawić na portierni albo w szatni (Uniwersytecka 7-10). Akcję charytatywną na naszym WPAE koordynuje prof. Maciej Marszał.

Więcej informacji:
https://www.facebook.com/uniwroc/
https://www.facebook.com/wpaieuwr/