Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

You are here

Międzynarodowa konferencja naukowa pt. XX Wrocławskie Sympozjum Badań Pisma/20th Wrocław Symposium of Questioned Document Examination, 9-10.06.2022r.

Adam Kaczyński - 8 June, 2022 - 05:35
Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, że w dniach 9-10 czerwca 2022r. Katedra Kryminalistyki Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego zorganizuje kolejną międzynarodową konferencję naukową pt. "XX Wrocławskie Sympozjum Badań Pisma/20th Wroclaw Symposium of Questioned Document Examination” poświęconą szerokiej problematyce badań dokumentów. Pragniemy podkreślić, że od wielu lat w organizację wrocławskich konferencji naukowych zaangażowana jest także Polska Wytwórnia Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie. Jest nam bardzo miło poinformować, że będzie tak również podczas tegorocznej XX edycji sympozjum. Tematyka konferencji będzie obejmowała następujące aspekty: Nowe metody badań dokumentów; Innowacyjne rozwiązania technologiczne w dziedzinie druków zabezpieczonych; Współczesne tendencje rozwoju badań pisma ręcznego i dokumentów; Psychologia i patologia pisma; Badania podpisów i paraf; Badania testamentów; Techniczne (fizykochemiczne) badania dokumentów; Badania biometrycznych podpisów elektronicznych; Zabezpieczenia dokumentów i ich weryfikacja; Opinia biegłego w postępowaniu dowodowym; Poziom kwalifikacji biegłych; Międzynarodowa współpraca w dziedzinie badań dokumentów. Podczas konferencji spodziewane jest liczne grono polskich naukowców reprezentujących ośrodki akademickie, a także eksperci z pozauniwersyteckich instytutów naukowo-badawczych m.in. Instytutu Ekspertyz Sądowych im. Jana Sehna w Krakowie, Centralnego Laboratorium Kryminalistycznego Policji w Warszawie, Polskiego Towarzystwa Kryminalistycznego, eksperci Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Komendy Głównej Policji, Komendy Stołecznej Policji oraz eksperci policyjnych laboratoriów kryminalistycznych Komend Wojewódzkich Policji, Polskiej Wytwórni Papierów Wartościowych, Narodowego Banku Polskiego, Straży Granicznej, Krajowej Administracji Skarbowej. W Sympozjum wezmą także udział znawcy problematyki badań dokumentów z takich krajów jak: Austria, Brazylia, Brunei, Czechy, Chorwacja, Estonia, Grecja, Kosowo, Litwa, Liban, Łotwa, Francja, Hiszpania, Holandia, Szwajcaria, Rumunia, Malezja, Mołdawia, Macedonia Północna, Malta, Niemcy, Norwegia, Republika Południowej Afryki, Indie, San Marino, Stany Zjednoczone Ameryki, Tajwan, Włochy oraz polscy biegli indywidualni. Ponadto w sympozjum spodziewani są przedstawiciele nauk pokrewnych kryminalistyce a także przedstawiciele różnych zawodów prawniczych. Warto zauważyć, że Wrocławskie Sympozja Badań Pisma jest to jedne z niewielu imprez naukowych na świecie o tej tematyce, które począwszy od lat 80-tych ubiegłego wieku, cyklicznie co 2 lata, odbywają się na Uniwersytecie Wrocławskim.

Program konferencji XXWSBP2022/20thWSQDE2022.