Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

You are here

Wybory 2022 - wyłonienie kandydata na Dziekana Wydziału oraz wybór przedstawiciela WPAE do Senatu UWr

Adam Kaczyński - 15 June, 2022 - 10:37