Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

You are here

Gratulujemy prof. Jackowi Przygodzkiemu wyboru na kandydata na Dziekana Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii UWr w kadencji 2022-2024.

Adam Kaczyński - 28 June, 2022 - 07:42

Gratulujemy prof. Jackowi Przygodzkiemu wyboru na kandydata na Dziekana Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii UWr w kadencji 2022-2024. 
Swoją funkcję kandydat zacznie sprawować po uprawomocnieniu wyboru i powołaniu przez JM Rektora UWr.
27 czerwca 2022 roku odbyły się wybory na kandydata na Dziekana naszego Wydziału. Wybory odbyły się na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii UWr.  

Jeszcze raz serdecznie gratulujemy!