Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

You are here

KATEGORIE NAUKOWE A ORAZ B+ DLA DYSCYPLIN PROWADZONYCH NA NASZYM WYDZIALE!

Adam Kaczyński - 1 August, 2022 - 18:22

Szanowni Państwo, 

Uprzejmie informujemy, że Uniwersytet Wrocławski otrzymał decyzje w sprawie przyznania kategorii naukowych dla prowadzonych dyscyplin. Ewaluacja oceniała pracę naukową w latach 2017-2021. Tym razem inne były zasady, bo oceniano dyscypliny, a nie wydziały – jak czyniono w latach ubiegłych. Na naszym WPAE dyscyplina „Nauki prawne” otrzymała kategorię A natomiast dyscyplina „Ekonomia i  finanse” otrzymała kategorię B+. Każda dyscyplina mogła otrzymać jedną z pięciu kategorii naukowych: A+, A, B+, B lub C. Warto podkreślić, że żadna dyscyplina prowadzona na Uniwersytecie Wrocławskim nie dostała najniższych kategorii B czy C. Wszystkim osobom zaangażowanym w proces ewaluacji serdecznie dziękujemy i gratulujemy sukcesu! 

Więcej informacji: 
https://uni.wroc.pl/a-a-i-b-takie-kategorie-otrzymal-uwr/