Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

You are here

Listy osób zakwalifikowanych do przyjęcia na studia stacjonarne II stopnia na kierunki ADMINISTRACJA i EKONOMIA

dr Monika Mościbrodzka - 19 September, 2022 - 09:03

Lista osób zakwalifikowanych na stacjonarne studia II stopnia na kierunki  ADMINISTRACJA oraz EKONOMIA na WPAiE UWr
w roku akademickim 2022/2023 pod warunkiem złożenia kompletu dokumentów w dniach 20, 21, 22
września 2022 r.