Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

You are here

Zarządzenie nr 12/2022 Dziekana WPAE z dnia 28 września 2022 r. w sprawie prowadzenia zajęć zdalnych i hybrydowych na WPAE UWr w semestrze zimowym roku akademickiego 2022/2023

Adam Kaczyński - 28 September, 2022 - 23:34