Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

You are here

Informacja o zapisach na seminarium magisterskie I SSA2

dr hab. Jerzy Korczak prof. UWr - 30 September, 2022 - 13:10

W materiałach dydaktycznych zamieszczone zostały informacje o warunkach i procedurze zapisów na seminarium magisterskie na I roku SSA2 w roku akademickim 2022/23