Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

You are here

Nowe zasady organizacji praktyk zawodowych objętych programem studiów

Adam Kaczyński - 30 September, 2022 - 15:13

Od 1 października 2022 r. na podstawie Zarządzenia Nr 187/2022 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 9 sierpnia 2022 r. obowiązują nowe zasady organizacji praktyk zawodowych objętych programem studiów.