Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

You are here

Warsztaty „DSA – jak akt o usługach cyfrowych zmieni aktywność internetową obywateli unijnych"

Adam Kaczyński - 3 October, 2022 - 09:30


Warsztaty „DSA – jak akt o usługach cyfrowych zmieni aktywność internetową obywateli unijnych”


Prowadzący: dr Jarosław Greser, mgr Maria Dymitruk

Termin: 15.10.2022 r., godz. 15:30

Miejsce: Sala 2.05D, budynek D Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego

Komisja Europejska oraz Centrum Badań Problemów Prawnych i Ekonomicznych Komunikacji Elektronicznej na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego zapraszają na warsztaty „DSA – jak akt o usługach cyfrowych zmieni aktywność internetową obywateli unijnych”.

Digital Service Act (DSA), czyli jedna z unijnych nowości legislacyjnych, dąży do ustalenia zasad europejskiego ładu cyfrowego na najbliższe dekady. Stanowić ma on odpowiedź na dominację wielkich platform internetowych takich jak Facebook czy Google, a jego zadaniem pozostaje wyposażenie obywateli unijnych w skuteczniejsze niż dotychczas narzędzia ochrony ich praw w sferze cyfrowej. Warsztaty poświęcone będą przybliżeniu uczestnikom wybranych regulacji aktu o usługach cyfrowych z perspektywy obywatela UE, ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień cyberbullyingu oraz opartej na algorytmach manipulacji i niedopuszczalnego targetowania.

Warunkiem uczestnictwa w warsztatach jest dokonanie rejestracji za pośrednictwem formularza elektronicznego: https://www.surveymonkey.com/r/BZMXNJP.
Liczba miejsc ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń.
 Udział w wydarzeniu jest darmowy. Uczestnicy warsztatów otrzymają certyfikaty uczestnictwa. Przewidziano lunch dla osób biorących udział w wydarzeniu.