Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

You are here

Profesor Frąckowiak-Adamska wiceprezes European Association of Private International Law

Adam Kaczyński - 21 October, 2022 - 09:24


Decyzją zgromadzenia ogólnego Europejskiego stowarzyszenia prawa międzynarodowego prywatnego (European Association of Private International Law, EAPIL) z 3 czerwca 2022 r. prof. UWr dr hab. Agnieszka Frąckowiak-Adamska została wybrana do jego zarządu (na stanowisko wiceprezes) i rady naukowej. Stowarzyszenie zostało utworzone w 2019 r. w celu promowania badań i rozwoju prawa prywatnego międzynarodowego poprzez wspieranie współpracy naukowców i praktyków w krajach europejskich oraz wymianę informacji na temat źródeł dyscypliny, jej nauki i praktyki

EAPIL liczy ponad 420 członków, głównie naukowców i praktyków, z ponad 65 krajów. Więcej informacji: https://eapil.org/the-governing-bodies-of-the-association/