Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

You are here

Wybrano nowy skład Wydziałowej Rady Samorządu Studentów na dwuletnią kadencję.

Adam Kaczyński - 16 November, 2022 - 10:14
Przewodniczący – Jakub Szczygieł
Wiceprzewodnicząca – Iwona Łazarów
Sekretarz -Jacek Stachurski
Skarbnik – Nikodem Prozorowski
Przewodniczący komisji ds. organizacyjnych – Radosław Rejmoniak
Przewodniczący komisji dydaktycznej –Kamil Sobański
Przewodnicząca komisji projektowej - Martyna Zawłocka

Zadaniem WRSS jest reprezentowanie studentów Wydziału, dlatego zachęcamy serdecznie do kontaktu w sprawach wymagających pomocy oraz przesyłania pomysłów.
https://www.facebook.com/samorzadWPAiEUWr