Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

You are here

III Ogólnopolski Konkurs z Praw Człowieka

Adam Kaczyński - 18 November, 2022 - 06:57
Szanowni Państwo,
Europejskie Stowarzyszenie Studentów Prawa ELSA Poznań, działające przy Wydziale Prawa i Administracji UAM, po raz trzeci organizuje Ogólnopolski Konkurs z Praw Człowieka. Tegoroczną edycję Konkursu mamy przyjemność współorganizować z Zakładem Prawa Międzynarodowego i Organizacji Międzynarodowych Wydziału Prawa I Administracji UAM. 
Zainteresowanie wokół poprzednich edycji jest świadectwem tego, jak ważne są dla społeczności akademickiej prawa człowieka i ich przestrzeganie. Zwracamy się zatem z uprzejmą prośbą o wsparcie działań promocyjnych konkursu i udostępnienie studentom informacji na jego temat.
Konkurs obiera za cel popularyzowanie i promowanie praw człowieka, poszerzanie wiedzy prawniczej oraz pobudzenie do refleksji na temat stanu realizacji praw człowieka w Europie i na Świecie. Skierowany jest do studentów wydziałów prawa i administracji pierwszego stopnia, drugiego stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich. Konkurs odbywa się w całości online i składa się z dwóch etapów. Pierwszego odbywającego się w formie testowej (15 grudnia) oraz drugiego, obszernej pracy pisemnej, zawierającej rozwiązanie problemu prawnego.

Więcej informacji dotyczących konkursu znajdą państwo pod linkami: Serdecznie dziękujemy za pomoc i wsparcie.

Z wyrazami szacunku
Ada Dobkowska  
komitet organizacyjny III Ogólnopolskiego Konkursu z Praw Człowieka