Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

You are here

Miło nam poinformować, że w dniu 25 listopada 2022 r. ogłoszono wyniki XX edycji konkursu na najlepszą pracę naukową na temat własności intelektualnej zorganizowanego przez Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej.

Adam Kaczyński - 30 November, 2022 - 09:17

Dr Tomasz Gawliczek otrzymał nagrodę Ministra Rozwoju i Technologii za pracę doktorską pt. "Ochrona znaku towarowego w polskim prawie karnym gospodarczym", którą obronił na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego 25 października 2021 r. Promotorem rozprawy doktorskiej był Pan prof. dr hab. Zygfryd Siwik, a jej recenzentami Pani dr hab. Anna Muszyńska, prof. UWr oraz Pan dr hab. Janusz Raglewski, prof. UJ.

Jury obradowało w składzie: Edyta Demby-Siwek (Prezes Urzędu Patentowego RP), prof. Jan Błeszyński (Uniwersytet Warszawski), mec. Marek Furtek (Sąd Arbitrażowy przy Krajowej Izbie Gospodarczej), dr Małgorzata Modrzejewska (Uniwersytet Warszawski), prof. Joanna Sieńczyło-Chlabicz (Uniwersytet w Białymstoku), prof. Krystyna Szczepanowska-Kozłowska (Uniwersytet Warszawski), dr hab. Anna Tischner (Uniwersytet Jagielloński), prof. Helena Żakowska-Henzler (Polska Akademia Nauk).  

https://uprp.gov.pl/sites/default/files/inline-files/Wyniki%20konkursu%20na%20pracę%20naukową%202022.pdf  

https://uprp.gov.pl/pl/aktualnosci/konkursy-uprp/wyniki-konkursow-zorganizowanych-przez-urzad-patentowy-rp-w-2022-roku  

Serdecznie gratulujemy !!!