Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

You are here

Festiwal Pisma i kurs on-line dla studentów kryminologii w ramach grantu Unii Europejskiej HALO

Adam Kaczyński - 8 February, 2023 - 10:00


21 stycznia i 4 lutego 2023 r. studentki i studenci kierunku kryminologia w ramach przedmiotu kryminologia eksperymentalna wzięli udział w Festiwalu Pisma oraz kursie/warsztatach on-line zrealizowanych w ramach międzynarodowego grantu Unii Europejskiej Project HALO – Handwriting Analysis as methodology to defend Learners creativity and reinforce Orientation. Spotkania zostały przeprowadzone przez pracowników WPAE UWr, prof. Macieja Szostaka, dra. Rafała Cieślę, a także dr Jolantę Grębowiec-Baffoni z Włoch, którzy realizują projekt UE w ramach międzynarodowego zespołu badawczego.

Wszystkim serdecznie dziękujemy za udział i zaangażowanie w eksperymencie badawczo-edukacyjnym!

Więcej nt. Projektu UE HALO:

Handwriting Analysis as to defend Learners creativity and reinforce Orientation – w skrócie HALO – jest międzynarodowym projektem badawczym finansowanym z funduszy Unii Europejskiej, który jest realizowany w latach 2020-2022/2023. Jego wykonawcami są: Międzynarodowy Instytut Grafologiczny „Girolamo Morettiego” działający przy Uniwersytecie Carlo Bo w Urbino, Włochy (lider projektu), Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego, Polska (partner wiodący projektu) oraz Wydział Filozofii Uniwersytetu w Bukareszcie, Rumunia (partner projektu), a także wybrani uczniowie polskich, włoskich i rumuńskich szkół średnich.

Za realizację projektu przez Uniwersytet Wrocławski odpowiedzialni są:

dr Rafał Cieśla z Katedry Kryminalistyki Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii UWr – kierownik projektu (UWr) oraz koordynator ds. międzynarodowych badań naukowych i implementacji metodologii pismoznawczej w praktyce edukacyjnej,

prof. dr hab. Maciej Szostak, kierownik Katedry Kryminologii i Nauk o Bezpieczeństwie Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii UWr – koordynator ds. międzynarodowych badań naukowych i implementacji metodologii pismoznawczej w praktyce edukacyjnej,

dr Jolanta Grębowiec-Baffoni – międzynarodowy ekspert merytoryczny współpracujący z liderem projektu, partnerem wiodącym oraz pozostałymi partnerami projektu.

W głównym założeniu, projekt UE HALO opiera się na realizacji trzech nurtów tematycznych. Pierwszy dotyczy zrealizowania narzędzia dydaktycznego dla kadry pedagogicznej uczniów w wieku od 14 do 16 roku życia, pozwalającego na poznanie niektórych cech osobowości ucznia przy zastosowaniu analizy jego pisma ręcznego i rysunków oraz zrealizowanie indywidualnego planu nauczania, stosownego do jego zdolności i potrzeb. Narzędzia dydaktyczne dla nauczycieli (a także rodziców i opiekunów uczniów) będą zrealizowane w formie podręczników z załącznikami do ćwiczeń i kursów online w językach: włoskim, polskim, rumuńskim i angielskim. Drugi nurt dotyczy wzmocnienia pozycji naukowej grafologii, jako dyscypliny umożliwiającej poznanie niektórych cech psychofizycznych osoby piszącej, wspierającej jednostkę w obszarze edukacyjnym, psychologicznym i społecznym. Trzecia część projektu dotyczy złożenia do UNESCO propozycji uznania pisma ręcznego za dziedzictwo niematerialne ludzkości, wykazując dotychczasowe wyniki badań oraz projekty współpracy z innymi krajami uczestniczącymi w projekcie. Uniwersytet Wrocławski, jako partner wiodący projektu UE HALO, posiadający wieloletnie i wszechstronne doświadczenie w zakresie badań pismoznawczych, koordynuje fazę badań i przygotowywania treści merytorycznych, które zostaną zaimplementowane w podręcznikach i kursie online. Ponadto Uniwersytet Wrocławski sprawuje nadzór naukowy nad treściami opracowywanymi w ramach projektu a także zbiera i analizuje raporty z warsztatów i informacje zwrotne od partnerów stowarzyszonych.

https://uwr.edu.pl/festiwal-pisma-dla-studentow-kryminologii/