Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

You are here

wyniki - egzamin - Ewidencja podatkowa i zasady prowadzenia ksiąg rachunkowyc

dr hab. Anna Ćwiąkała-Małys - 15 February, 2023 - 15:55

Informuję, że zostały wpisane wyniki do USOS. Oglądanie prac jest możliwe 17,02,2023 g. 18-19  w 106c.
z poważaniem ACM