Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

You are here

WYNIKI - ZALICZENIE - RACHUNKOWOŚĆ FINANSOWA DP NSE

dr hab. Anna Ćwiąkała-Małys - 15 February, 2023 - 16:23

Informuję, że są już wpisane wyniki z egzaminu RACHUNKOWOŚC FINANSOWA . Prace można oglądać w piątek 17.02.2023 g.18-19
z poważaniem
ACM