Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

You are here

PRiS - III SSP - gr.6 -ćwiczenia -zagadnienia-sem. letni - rok akad. 2022-2023

dr hab. Elżbieta Klat-Górska prof. UWr - 28 February, 2023 - 12:00

             PRiS - III SSP - gr.6 -ćwiczenia -zagadnienia-sem. letni rok akad. 2022-2023

                   Szanowni Państwo,
                   
w załączeniu został zamieszczony
           wykaz zagadnień z przedmiotu: prawo rzeczowe i spadkowe,
           w ramach ćwiczeń
           w semestrze letnim w roku akademickim 2022/2023
          (dla grupy ćwiczeniowej nr 6, III rok SSP).
                                Elżbieta Klat-Górska