Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

You are here

egzamin prawo pracy dla V SSP

dr hab. Artur Tomanek prof. UWr - 3 March, 2023 - 12:44

W dniu 4 kwietnia (wtorek), s. 2 D, godz. 15.15, odbędzie się egzamin prawo pracy dla osób z V roku SSP, które w ub. roku akademickim (IV rok) nie zaliczyły tego egzaminu.
Podobnie jak w ub. roku egzamin będzie pisemny, 4 pytania opisowe. Obowiązuje analogiczny zakres materiału,
z tym że ukazało się zmienione wydanie podręcznika: Prawo pracy. Zarys wykładu, red. H. Szurgacz, A. Tomanek, Wyd. Difin, Warszawa 2023.

Pozdrawiam, Artur Tomanek