Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

You are here

Zaproszenie do udziału w konkursie na glosę dla studentów kierunku Administracja na WPiA w Szczecinie

Adam Kaczyński - 13 March, 2023 - 05:52

Szanowni Państwo
w imieniu Władz Dziekańskich Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego oraz Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie
mam zaszczyt przekazać dla Państwa studentów studiów I i II stopnia kierunku Administracja zaproszenie do wzięcia udziału w konkursie na glosę do wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie z dnia 10 marca 2022 r., sygn. akt II SA/Sz 1285/21.
Będziemy niezmiernie wdzięczni za przekazanie niniejszego zaproszenia do wiadomości studentów na Państwa Wydziale.
Szczegóły konkursu dostępne są na plakacie i pod przesłanym linkiem.
https://wpia.usz.edu.pl/konkurs-na-glose-do-wyroku-wojewodzkiego-sadu-ad...

Z wyrazami szacunku,
dr Przemysław Zdyb
Instytut Nauk Prawnych
Wydział Prawa i Administracji
Uniwersytet Szczeciński