Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

You are here

Panie Profesor Edyta Rutkowska-Tomaszewska i Profesor Patrycja Zawadzka w Doradczym Komitecie Naukowym przy Rzeczniku Finansowym

Adam Kaczyński - 23 March, 2023 - 06:04

Miło nam poinformować, że Profesor Edyta Rutkowska-Tomaszewska i Profesor Patrycja Zawadzka zostały powołane do Doradczego Komitetu Naukowego przy Rzeczniku Finansowym.
   Rzecznik Finansowy jest instytucją powołaną do ochrony klientów instytucji finansowych (m.in. banków, zakładów ubezpieczeń, domów maklerskich). Pomoc Rzecznika przyjmuje przede wszystkim formy poradnictwa, interwencji, wsparcia w postępowaniach polubownych oraz sądowych.
   W skład Doradczego Komitetu Naukowego przy RF wchodzą samodzielni pracownicy naukowi reprezentujący różne dziedziny wiedzy, dyscypliny naukowe (nauki prawne oraz ekonomia i finanse) i ośrodki akademickie w Polsce. Przewodniczącą Komitetu została Pani Prof. Edyta Rutkowska-Tomaszewska. Posiedzenie inauguracyjne Doradczego Komitetu Naukowego odbyło się 16 marca 2023 r. w siedzibie Rzecznika Finansowego. Akty powołania wręczył Pan Zastępca Rzecznika Ziemowit Bagłajewski.

Wydarzenie to było połączone z Konferencją Rzecznika Finansowego i Doradczego Komitetu Naukowego „Powództwa grupowe – skuteczny instrument ochrony konsumentów na rynku finansowym? Realia – Potrzeby – Wyzwania”, Warszawa 16-17 marca 2023 r., którą przy pomocy Biura Rzecznika Finansowego zorganizowała Prof. Edyta Rutkowska-Tomaszewska.

Gratulujemy Paniom Profesor!