Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

You are here

Pierwszy doktorat wdrożeniowy na UWr obroniony na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii!

Adam Kaczyński - 28 March, 2023 - 08:37

Miło nam poinformować, że pani dr Renata Zyskowska obroniła pierwszy doktorat wdrożeniowy na UWr.  Praca doktorska pt. Podatek od zagranicznych jednostek kontrolowanych w działalności gospodarczej międzynarodowych grup kapitałowych, której promotorem był  prof. dr hab. Paweł Borszowski, przygotowana została w ramach Interdyscyplinarnego Programu Doktoratów Wdrożeniowych, realizowanego we współpracy UWr i KGHM Polska Miedź S.A. Celem doktoratu było rozwiązanie problemu badawczego związanego ze stosowaniem przepisów o zagranicznych jednostkach kontrolowanych i przedstawienie praktycznych rozwiązań prawnych, których stosowanie będzie jak najmniej uciążliwe dla podatników prowadzących działalność gospodarczą oraz ograniczy koszty i nakłady pracy związane z rozliczeniem podatku. Pakiet kompleksowych propozycji rozwiązań prawnych stanowi element wdrożeniowy doktoratu.    

Przedmiotem badań w pracy doktorskiej były przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych regulujące podatek od zagranicznych jednostek kontrolowanych. 

Gratulujemy Pani Doktor i Promotorowi!