Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

You are here

Sukces wniosku złożonego w ramach projektu GOSPOSTRATEG.IX (NCBiR)

Adam Kaczyński - 17 April, 2023 - 05:28

Uniwersytet Wrocławski - Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii, jako konsorcjant wespół ze Szkołą Główną Służby Pożarniczej (lider konsorcjum), Akademią Sztuki Wojennej, Centrum Naukowo-Badawczym Ochrony Przeciwpożarowej im. Józefa Tuliszkowskiego - Państwowy Instytut Badawczy oraz Komendą Główną Państwowej Straży Pożarnej, złożył wniosek w dziewiątej edycji programu realizowanego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju - GOSPOSTRATEG.

Wniosek projektowy "Opracowanie założeń zintegrowanego systemu gromadzenia i przetwarzania wiedzy ratowniczej dla faz: przygotowania, zapobiegania, reagowania i odbudowy, na potrzeby ochrony przeciwpożarowej i ochrony ludności", został oceniony pozytywnie i rekomendowany do dofinansowania.

W IX edycji złożono 34 wnioski, pozytywnie oceniono 5, wniosek Uniwersytetu Wrocławskiego zaklasyfikowano ostatecznie na pozycji 2.

Z ramienia Uniwersytetu Wrocławskiego prace nad wnioskiem koordynowali pracownicy Zakładu Publicznego Prawa Gospodarczego.