Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

You are here

Pismo ręczne w zakresie poradnictwa szkolnego w ramach grantu Unii Europejskiej HALO

Adam Kaczyński - 9 May, 2023 - 12:17


Na przełomie kwietnia i maja br. w Urbino we Włoszech odbył się cykl obrad podsumowujących realizację międzynarodowego projektu HALO (Handwriting Analysis as methodology to defend Learners creative and reinforce Orientation) finansowanego przez Unię Europejską, w którym uczestniczy siedem instytucji naukowych z Włoch, Polski i Rumunii. Głównym celem projektu jest propagowanie badań pisma ręcznego w zakresie poradnictwa szkolnego oraz wpływu pisma ręcznego na rozwój intelektualny dzieci i młodzieży. Z tego względu oprócz instytucji naukowych istotne było uczestnictwo szkół średnich (uczniów i nauczycieli) w obszarze międzynarodowym.   

Wykonawcami projektu są: Międzynarodowy Instytut Grafologiczny Girolamo Morettiego działający przy Uniwersytecie Carlo Bo w Urbino, Włochy (lider projektu), Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego, Polska (partner wiodący projektu) oraz Wydział Filozofii Uniwersytetu w Bukareszcie, Rumunia (partner projektu), a także wybrani uczniowie szkół średnich.  

Za realizację projektu przez Uniwersytet Wrocławski odpowiedzialni są:  

dr Rafał Cieśla z Katedry Kryminalistyki Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii UWr – kierownik projektu (UWr) oraz koordynator ds. międzynarodowych badań naukowych i implementacji metodologii pismoznawczej w praktyce edukacyjnej,   

prof. dr hab. Maciej Szostak, kierownik Katedry Kryminologii i Nauk o Bezpieczeństwie Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii UWr – koordynator ds. międzynarodowych badań naukowych i implementacji metodologii pismoznawczej w praktyce edukacyjnej,   

dr Jolanta Grębowiec-Baffoni – międzynarodowy ekspert merytoryczny współpracujący z liderem projektu, partnerem wiodącym oraz pozostałymi partnerami projektu.   

Zadaniem grupy naukowców z Polski jest weryfikacja metod stosowanych w badaniach i ich skuteczności w zakresie diagnostycznym oraz ich implementowanie na gruncie kryminologicznym, kryminalistycznym i pedagogicznym.   

Bardzo istotnym celem projektu jest wpisanie pisma ręcznego jako dziedzictwo ludzkości na światową listę UNESCO. W tym zakresie został podjęty kolejny proces w obszarze instytucji politycznych i naukowych. Członkowie projektu pracują nad jego rozpowszechnieniem wśród instytucji naukowych i stowarzyszeń grafologicznych/pismoznawczych na świecie.  

W najbliższym czasie wniosek zostanie przedstawiony przez reprezentantów projektu UE HALO z Międzynarodowego Instytutu Grafologicznego im. G. Morettiego w Parlamencie i Izbie Deputowanych oraz w Ministerstwie Uniwersyteckim i Badań, Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Ministerstwie Spraw Zagranicznych Republiki Włoch.      

Zespół naukowców z Uniwersytetu Wrocławskiego w składzie prof. M.Szostak, dr Rafał Cieśla, dr J. Grębowiec-Baffoni serdecznie dziękują wszystkim studentom i nauczycielom, którzy uczestniczyli w projekcie, w przeprowadzonych szkoleniach i warsztatach, przyczyniając się tym samym do realizacji i rozwoju szeroko rozumianych badań pismoznawczych w dziedzinach kryminologicznych, kryminalistycznych i pedagogicznych.   

Więcej na temat projektu UE HALO:

https://www.haloproject.eu/

https://uwr.edu.pl/festiwal-pisma-dla-studentow-kryminologii/

https://prawo.uni.wroc.pl/node/48377