Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

You are here

Digital Justice Seminar Series: Sprawiedliwość czasu wojny - wyzwanie nie tylko dla Ukrainy

Adam Kaczyński - 9 May, 2023 - 12:22

Centrum Digital Justice ma przyjemność zaprosić na kolejne wydarzenie z cyklu Digital Justice Seminar Series. Podczas spotkania, które odbędzie się 12 maja 2023 r. o godzinie 15.30, zarówno w formie stacjonarnej, jak i online, dr Anna Adamska - Gallant poruszy problem ścigania i wymierzania sprawiedliwości za zbrodnie międzynarodowe w kontekście rosyjskiej inwazji na Ukrainę.

Kiedy 24 lutego 2022 r. rozpoczęła się rosyjska inwazja na pełną skalę na Ukrainę, wiele z tego, co wydarzyło się później, wydawało się niemożliwym. Mało kto przewidywał, że Ukraina będzie na tyle silna i zdeterminowana w swej walce, aby powstrzymać Rosję, a rzekomo druga najsilniejsza armia świata okaże się słaba i skrajnie brutalna. Rok temu kluczowym pytaniem było, czy Ukraina przetrwa, a teraz zasadnym jest to, co się stanie, jeśli Rosja upadnie. Początkowo kolejne informacje o popełnianych zbrodniach wojennych i przeciw ludzkości przyjmowano z niedowierzaniem, a postulaty Ukrainy dotyczące utworzenia specjalnego trybunału do ich osądzenia zbywano. Obecnie pomysł ten zyskuje coraz szersze poparcie.

Długo nikt nie wierzył, że Putin może zostać oskarżony o zbrodnie wojenne. Wprawdzie nadal wydaje się mało realne, że zostanie on postawiony przed sądem, niemniej pierwszy ważny krok ku temu został zrobiony. W marcu 2023 r. Międzynarodowy Trybunał Karny wydał nakazy aresztowania Putina i rosyjskiej rzeczniczki praw dziecka Marii Aleksiejewnej Lwowej-Biełowej z uwagi na uzasadnione podstawy wskazujące na to, że każde z nich ponosi odpowiedzialność za zbrodnie wojenne polegające na bezprawnych przesiedleniach ludności cywilnej z okupowanych obszarów Ukrainy do Federacji Rosyjskiej.

Główny ciężar ścigania i osądzenia zbrodni wojennych popełnionych w Ukrainie spoczywa jednak na tamtejszym wymiarze sprawiedliwości. Wyzwania, z którymi mierzą się tamtejsi śledczy, prokuratorzy i sędziowie są wyjątkowe. To nie tylko liczba ofiar, skala zbrodni i ogrom zniszczeń wynikających z rosyjskiej agresji, ale również niespotykana do tej pory ilość dowodów, które wymagają przeanalizowania. Wojna w Ukrainie to chyba najlepiej udokumentowana wojna w historii. Do tego dochodzi społeczne oczekiwanie wymierzenia surowych kar, bez względu na okoliczności. Jednocześnie ukraińscy sędziowie muszą pozostać bezstronnymi i niezależnymi, bez względu na to, jak bardzo są osobiście dotknięci działaniami wojennymi.

Dlatego też w trakcie seminarium dr Adamska – Gallant postara się odpowiedzieć na szereg pytań. Jak wymierzać sprawiedliwość za popełniane zbrodnie? Jaką rolę może odegrać sądownictwo międzynarodowe? Czy jest możliwe pociągnięcie do odpowiedzialności sprawców wszystkich zbrodni? Czego uczy doświadczenie innych krajów mierzących się z podobnymi wyzwaniami?

Anna Adamska – Gallant jest prawniczką z dużym doświadczeniem zawodowym, również w zakresie międzynarodowego prawa humanitarnego. Pracowała 17 lat jako sędzia, w tym prawie 6 lat jako sędzia międzynarodowy w Kosowie, gdzie orzekała w sprawach o zbrodnie wojenne, także jako sędzia Sądu Najwyższego. W 2019 roku została wpisana na listę adwokatów. Specjalizuje się w prawie karnym oraz w prawach człowieka.

Od 2018 r. jest zaangażowana w prace na rzecz stworzenia niezależnego wymiaru sprawiedliwości oraz wzmocnienia praworządności w Ukrainie jako kluczowy międzynarodowy ekspert EU Pravo Justice Ukraine - największego projektu unijnego wspierającego reformy w tym kraju. W 2021 r. została powołana przez prezydenta Zelyensky'ego do Rady Ekspertów ds. Reformy Sądownictwa.

W 2022 r. na Uniwersytecie Wrocławskim uzyskała tytuł doktora nauk prawnych, gdzie obroniła z wyróżnieniem rozprawę doktorską na temat „Instytucja tzw. świadka wrażliwego. Analiza prawno-kryminalistyczna na podstawie praktyki międzynarodowych trybunałów karnych i sądów hybrydowych”.

Spotkanie odbędzie się w sali 2.03 D Wydziału Prawa Administracji i Ekonomii oraz w formie zdalnej przez MS Teams.

Po więcej szczegółów zapraszamy do dołączenia do strony wydarzenia na fb: https://www.facebook.com/events/627446998881593

Link do wydarzenia: https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3aU-nzXY0VmM4n--V5m2Uv1yclo1lj5wSuvnYcTEUNDQ41%40thread.tacv2/1683268027039?context=%7b%22Tid%22%3a%222b71bef9-3b13-4432-b5f4-1f5ac2278d0c%22%2c%22Oid%22%3a%2269dbaa58-aa0d-4ff4-9727-3752856a62b8%22%7d

Media społecznościowe Inkubatora Digital Justice:

Facebook (@DigitalJusticeUWr) i

Twitter (@DigitJusticeUWr)