Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

You are here

"Dopuszczalność korzystania z algorytmów sztucznej inteligencji w administracji publicznej - uwarunkowania prawne i praktyka"

Karol Greinert - 9 May, 2023 - 13:46

Konferencja pt.: Dopuszczalność korzystania z algorytmów sztucznej inteligencji w administracji publicznej - uwarunkowania prawne i praktyka
 
Serdecznie zapraszamy na organizowaną przez Katedrę Prawa Konstytucyjnego konferencję poświęconą praktycznym aspektom wykorzystania dostępnych aktualnie algorytmów sztucznej inteligencji. Przedmiotem wystąpień będą kwestie związane z dopuszczalnością użytkowania takich algorytmów przez szeroko rozumianą administrację publiczną, jak i różnego rodzaju prawne zagadnienia w z nim związane. Analizie poddane zostaną również problemy szczegółowe m.in. związane z legalnością wykorzystywania „efektu” osiągniętego przy zastosowaniu istniejących technologii (prawa autorskie, ochrona prywatności i danych osobowych, odpowiedzialność za szkodę, generowanie informacji publicznej itd.).
Znani prelegenci zajmujący się przedmiotową problematyką od lat (w tym praktycy) gwarantują wysoki poziom merytoryczny wystąpień. Organizatorzy przewidzieli czas na zadawanie pytań przez Uczestników i wyjaśnienie ewentualnych wątpliwości.  
Szczegółowe informacje dotyczące uczestnictwa i programu wystąpień zamieszczone zostały w harmonogramie (plakacie) Konferencji. 
 

Załączniki: 
PDF icon Program konferencji