Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Jesteś tutaj

III. edycja Konkursu o nagrodę Pierwszego Zastępcy Prokuratora Generalnego - Prokuratora Krajowego

Karol Greinert - 29 Maj, 2023 - 18:01

Uprzejmie informuję, że Prokuratura Krajowa organizuje III. edycję Konkursu o nagrodę Pierwszego Zastępcy Prokuratora Generalnego - Prokuratora Krajowego za najlepszą rozprawę doktorską i za najlepszą pracę magisterską z zakresu prawa karnego, procedury karnej i kryminalistyki.
Celem  Konkursu  jest  popularyzowanie wiedzy  z  zakresu  prawa  karnego,
procedury karnej i kryminalistyki poprzez wyróżnienie i nagrodzenie autorów najlepszej rozprawy doktorskiej oraz najlepszej pracy magisterskiej, związanych tematycznie z powyższymi dziedzinami prawa.
Poprzednie edycje Konkursu spotkały się z bardzo dużym zainteresowaniem. Dokonując wyboru najlepszych prac Kapituła Konkursu brała pod uwagę: wartość merytoryczną pracy, stopień oryginalności pracy, wpływ w rozwój nauki oraz jej znaczenie dla realizowania ustawowych zadań prokuratury. Wysoki poz10111 merytoryczny zg-łoszonych do niego prac pozwolił nie tylko na przyznanie nagród za najlepszą rozprawę doktorską i najlepszą pracę magisterską, ale również na przyznanie wyróżnień w obu tych kategoriach.
Uczestnikami Konkursu mogą być autorzy rozpraw doktorskich i autorzy prac magisterskich, obronionych w Rzeczypospolitej Polskiej w okresie od 1 lipca 2022 r. do 31 lipca 2023 r. Prace natomiast należy zgłaszać w terminie do 31 sierpnia 2023 r.