Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

You are here

Uroczystość wręczenia Świadectw dla Absolwentów Studiów Podyplomowych Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii

Adam Kaczyński - 20 June, 2023 - 20:00